Lietošanas noteikumi

Šie Lietošanas noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz klienta pasūtījumu, noslēdz mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietā rezekne.citro.lv.Lietošanas noteikumos ietvertie pienākumi ir obligāti. šo Lietošanas noteikumu pārkāpšana var veidot pamatu distances līguma izbeigšanai. Līgums ir spēkā neierobežotu laika periodu.

Veicot pasūtījumu, klients apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem. Klientam nav atļauts pasūtīt preces no mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietas rezekne.citro.lv ja klients nav izlasījis un piekritis Lietošanas noteikumiem.

1. Termini

 • CITRO – tiešsaistes tirdzniecības vieta rezekne.citro.lv un saistīto tiesību īpašnieks SIA “LEKON”, reģistrācijas Nr. LV42402004689, juridiskā adrese: Dārzu iela 63, Rēzekne, LV-4601, kas piedāvā un pārdod preces klientam savas saimnieciskās darbības laikā saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem;
 • Klients – fiziskā persona, kas pasūta preces Citro, kura ir sasniegusi 18 gadus vecumu un kurai ir neierobežota tiesībspēja, lai varētu stāties līgumattiecībās ar Citro;
 • CITRO E-VEIKALS – tiešsaistes tirdzniecības vieta rezekne.citro.lv, kuru klients izmanto pasūtījuma veikšanai;
 • Piegāde – klienta pasūtīto preču piegāde uz adresi, kas ir piegādes zonā un norādīta klienta pasūtījumā;
 • Piegādes zona – Rēzeknes pilsētas robežās;
 • Pickup saņemšanas punkts – pasūtīto preču saņemšana, kas noteikts pasūtījuma detaļās un / vai šajos Lietošanas noteikumos:
  • Citro veikalā Latgales iela 18, Rēzekne (+371 20127051)
  • Citro veikalā Latgales ielā 34a, Ludza (+371 25735111)
  • Citro veikalā Sporta iela 6, Kārsava (+371 20248383)

 

 

2. Cena, maksājumi un piegādes izmaksas

Preču cenas rezekne.citro.lv ir norādītas EUR valūtā. Visas cenas ir norādītas, ieskaitot jebkuru pievienotās vērtības vai citu nodokli. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma izveidošanas laikā. Kopējā Piegādes cena var ietvert nodevas.

Papildus cenai Klientam būs jāmaksā piegādes maksa par mājas piegādes pakalpojumiem 3 EUR, ja preču kopējā cena piegādei ir EUR 19,99 vai mazāk. Piegādes maksa nav piemērojama gadījumā, ja kopējā preču cena piegādei pārsniedz EUR 20,00.

Pēc pasūtījuma saņemšanas CITRO nosūta klientam e-pastā attaisnojuma dokumentu – elektroniski sagatavotu rēķinu. Elektroniski sagatavots attaisnojuma dokuments – rēķins ir derīgs bez paraksta.

CITRO ir noteicis fiksētu maksu par iepakojumiem, kas tiks izmantoti komplektēšanas procesā. Cena par iepakojumu var sastāvēt no vairākām izmaksām.

Cena par iepakojumu sastāv no preču komplektācijas iepakojuma izmaksām, var ietvert vieglās plastmasas maisiņu izmaksas, papildus plastmasas maisiņu izmaksas un vienreizējas lietošanas plastmasas trauku izmaksas.

Preces tiek komplektētas papīra maisos, saldētās preces var tikt komplektētas vieglās plastmasas maisos.

Vieglās plastmasas maisiņi, kuri nepieciešami fasētās / nefasētās pārtikas iepakošanai ir par maksu (izņemot ļoti vieglās plastmasas maisiņus, kuru biezums nepārsniedz 15 mikronus un kuri nepieciešami higiēnas nolūkos pārtikas primārai iepakošanai ir bezmaksas).

Ja ir izvēlēts piegādes veids Saņemt Citro veikalā, tad pasūtījumus var apmaksāt, izmantojot šādus elektronisko maksājumu pakalpojumus:

 1. Apmaksa ar bankas karti
  Veicot priekšapmaksu, Jūs varat izmantot debeta un kredītkartes, ja esat aktivizējuši iespēju drošiem pirkumiem internetā. To ir iespējams aktivizēt savā internetbankā.
  Mirklī, kad kartes īpašnieka informācija, kartes numurs, derīguma termiņš un CVV ir aizpildīti, pasūtījuma summa tiks ieturēta no Jūsu kartes konta.
 2. Apmaksa ar karti pie preču saņemšanas
  Maksājiet ar karti veikala kasē saņemšanas brīdī.

Ja ir izvēlēts piegādes veids Piegādāt uz norādīto adresi, tad pasūtījumus var apmaksāt, izmantojot šādus elektronisko maksājumu pakalpojumus:

 1. Apmaksa ar bankas karti
  Veicot priekšapmaksu, Jūs varat izmantot debeta un kredītkartes VISA, ja esat aktivizējuši iespēju drošiem pirkumiem internetā. To ir iespējams aktivizēt savā internetbankā.
  Mirklī, kad kartes īpašnieka informācija, kartes numurs, derīguma termiņš un CVV ir aizpildīti, pasūtījuma summa tiks ieturēta no Jūsu kartes konta.
 2. Apmaksa ar karti pie preču saņemšanas
  Maksājiet ar karti kurjeram saņemšanas brīdī.

***Tiek izmantots gadījumā, ja prece ir nestandarta izmēra un/vai ir nepieciešams papildus iepakojuma materiāls, lai novērstu iespējamo pārtikas saskarsmi ar blakus produktiem.

**** Vienreizējas lietošanas plastmasas trauks, kurš nepieciešams nefasētās pārtikas iepakošanai ir par maksu.

4. Produktu apkopošana un piegāde

CITRO cenšas darīt visu, lai nodrošinātu, ka katrs pasūtījums tiek pilnībā izpildīts, tomēr pasūtījuma izpildīšanas brīdī dažu produktu nepieejamības dēļ CITRO negarantē, ka visi Klienta pasūtītie produktu būs tie paši, kuri tiks piegādāti.

Var rasties nepieciešamība aizvietot pasūtītos produktus. Klientam ir iespēja izvēlēties pasūtījuma veidošanas brīdī, vai Klients neiebilst aizvietot pasūtīto produktu, kurš tajā brīdī nav pieejams, ar citu produktu pasūtījuma izpildes brīdī. Ja Klients ir izvēlējies neaizvietot nepieejamos produktus, pasūtījums tiks izpildīts tikai ar pieejamo produktu daudzumu. Ja Klients ir izvēlējies pieļaut produktu aizvietošanu, CITRO pieliks visas pūles, lai atrastu tos produktus, kas pēc CITRO ieskatiem ir vislabākā alternatīva. Tomēr, CITRO nevar nodrošināt, ka, ja alternatīvs produkts tiks atrasts, izvēlētā alternatīva noteikti atbildīs Klienta cerībām.

Klients tiks informēts pirms preču saņemšanas / piegādes par saņemamiem produktiem un, ja attiecināms, par produktu aizvietošanu. Klientam vienmēr būs tiesība atteikties no alternatīvā produkta pasūtījumu nodošanas brīdī un saņemt atpakaļ samaksāto summu atbilstoši iepriekš izmantotajai samaksas metodei. Cena par alternatīvo produktu izpildītajam pasūtījumam tiek aprēķina atbilstoši produktam, kuru izvēlējās Klients pasūtījuma izveidošanas brīdī. Gadījumā, ja cena par piegādāto alternatīvo produktu ir lielāka par Klienta izvēlētā produkta cenu, CITRO nodrošina, ka Klientam nebūs jāmaksā papildus. Ja cena par piegādāto produktu alternatīvo produktu ir mazāka, nekā Klienta izvēlētais produkts pasūtījuma veikšanas brīdī, pārmaksātā summa starp izvēlēto un piegādāto produktu tiks atgriezta atbilstoši iepriekš izmantotajai samaksas metodei. Summa tiks atmaksāta nekavējoties, tomēr, lai Klients pamanītu izmaiņas savā Klienta kontā, var paiet vairākas darba dienas.

Piegāde tiks veikta uz adresi, kuru norādījis Klients pasūtījuma veikšanas brīdī. CITRO piegādās Klienta pasūtījumu līdz galvenajai ieejai piegādes adresē. Pēc Klienta lūguma piegādātājs var ienest pasūtījumu piegādes adresē, piemēram, uznest uz noteiktu stāvu daudzīvokļu mājā, tikai ja:

 • piegādātājam ir Klienta piekrišana; un
 • mūsu piegādātājs uzskata, ka izpildīt šādu Klienta lūgumu ir droši un praktiski. CITRO vienmēr rezervē sev tiesības piegādāta pasūtījumu līdz adreses galvenajai ieejai.

Klienta piegādēm uz uzņēmuma adresi, CITRO var nodrošināt piegādi līdz uzņēmuma pirmā stāva galvenajai ieejai, bet diemžēl, CITRO nevar nodrošināt piegādi līdz Klienta galdam. Ja uzņēmumam ir kopīga stāva recepcija, CITRO var nodrošināt piegādi līdz tai.

Lūdzu ņemiet vērā, ka CITRO nodrošina produktu piegādes tikai Rēzeknes pilsētas teritorijā.

 

 

Produktu piegādes pieejamas no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 10:00-18:00.  Sestdienā un svētdienā no plkst. 10:00- 18:00

Piegādi var saņemt pilngadīga persona, kas sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu. CITRO seko “Domā 25” politikai, kad piegādājam ar vecumu ierobežotus produktus, tādēļ, ja persona, kas saņem produktus, izskatās jaunāka par 25 gadiem, tiks lūgts uzrādīt vecumu apliecinošu dokumentu. Ja vecumu pierādošs dokuments nebūs pieejams un adresē nebūs neviena, kas sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, piegādes brīdī, produkti paliks pie piegādātāja. Gadījumos, kad mēs piegādājam Klienta pasūtījumu Klienta norādītajā laikā, taču adresē nebūs neviena, kas varēs saņemt pasūtījumu, Klients tiks informēts un Klientam būs nepieciešams sazināties ar mūsu Klientu Centru, lai vienotos par jaunu piegādes laiku vai par Klienta pasūtījuma saņemšanu noteiktā veikalā.

Šādos gadījumos, ja CITRO ir jāatgriež pasūtījums, Klientam var būt pienākums maksāt papildus samaksu, ja piegādātājs Klienta pasūtījumu ir centies piegādāta Klienta norādītajā laikā.

Lai gan CITRO dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Klienta pasūtījums tiek piegādāts nolīgtajā laikā, CITRO neuzņemas nekādu atbildību par šī laika neievērošanu daļā vai pilnībā, ja šī atkāpe notikusi Klienta vai citu nenovēršamu apstākļu dēļ.

5. Kvalitātes garantija un atbildība

CITRO vienmēr centīsies izvēlēties svaigākos un augstākās kvalitātes produktus pasūtījuma izpildīšanai. Tas ietver produktus ar garāko derīguma termiņu veikala plauktā un produktu iepakošanu un transportēšanu drošā veidā. Tomēr, viedokļi par apmierinošu kvalitāti var subjektīvi atšķirties un CITRO neuzņemas nekādu atbildību vai nedod nekādu garantiju, ka produkts visos gadījumos atbildīs Klienta vēlmēm. Gadījumos, kad Klients nav apmierināts ar produkta kvalitāti, Klients var atteikties no konkrētā produkta pasūtījuma saņemšanas vai piegādes brīdī, saņemot pilnīgu atmaksu.

Produkti, kas attēloti rezekne.citro.lv, var neatbilst izmēra, formas un krāsas ziņā saņemtajiem produktiem, Klienta pasūtījuma veikšanai izmantoto tehnisko līdzekļu rakstura dēļ vai citu saprātīgi sagaidāmu neatbilstību dēļ.

Visu rezekne.citro.lv piedāvāto produktu īpašības vispārīgi norādītas katra produkta aprakstā. CITRO ir atbildīgs tikai par šīs informācijas atspoguļošanu Klientiem, ja normatīvie akti neparedz citādi. Par produktu īpašību informāciju ir atbildīgs produktu izgatavotājs un / vai izplatītājs.

6. Pickup saņemšanas punkts

Ja Klients izvēlas saņemt pasūtījumu veikalā, laika periods un veikals pasūtījuma saņemšanai tiks noteikts, kad Klients veiks pasūtījumu.

Klientiem nebūs iespējams saņemt pasūtījumu agrāk nekā norādītajā laikā. Ja Klients ierodas vēlāk, Klients, iespējams, varēs saņemt pasūtījumu – lūdzam kontaktēties ar CITRO personālu noteiktajā pasūtījuma saņemšanas punktā vai Klientu Servisu, lai noskaidrotu pasūtījuma saņemšanas iespējas.

Pasūtījumi tiks izsniegti no pirmdienas līdz svētdienai no plkst. 09:00 līdz 21:00.

Aizliegts piegādāt (izsniegt) alkoholiskos dzērienus no plkst. 22.00 līdz 8.00
Alkoholu saturošie dzērieni var tikt saņemti tikai uzrādot personu apliecinošu dokumentu (derīga ID karte vai pase)

Pasūtījumu saņemšana ir iespējama tikai Klienta rezervētajā laika periodā, gadījumā, ja Klients ierodas vēlāk nekā Klienta rezervētais laika periods, pasūtījuma saņemšana var aizņemt papildus laiku vai nebūt iespējama.

Ja Klients neierodas pēc pasūtījuma rezervētajā laika periodā, CITRO ir tiesības atcelt pasūtījumu un atgriezt Klientam summu, izmantojot Klienta iepriekš izmantoto samaksas metodi, par tiem pasūtījuma produktiem, kurus var atgriez pārdošanā. CITRO rezervē tiesības ieturēt samaksu par pasūtījuma daļu, kuru nevar atgriezt pārdošanā, tai skaitā, bet ne tikai, par produktiem, kas ātri bojājas.

7. Atteikuma Tiesības un Tiesības atteikties

Klientam ir tiesības vienpusēju izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas, nekavējoties par to izmantošanu informējot CITRO. Atteikuma tiesības var tikt izmantotas kā noteikts normatīvajos aktos, šajos Lietošanas noteikumos un citos attiecināmos CITRO izdotajos nosacījumos. Klients ir atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar šādu pasūtījumu atgriešanu.

Ja Klients ir pārdomājis par produktiem, kas ātri bojājas, tie var tikt atgriezti derīguma termiņa ietvaros. Klientam jāņem vērā, ka CITRO nevar pieņemt atpakaļ noteiktus produktus veselības vai higiēnas iemeslu dēļ (piemēram, zobu birstes vai produkti ar īsu derīguma termiņu utt.).

No svaigās pārtikas precēm ar īsu derīguma termiņu, kuras izmantotas, lai aizvietotu Klienta sākotnēji izvēlēto preci, Klients var atteikties tikai piegādes vai izsniegšanas brīdī, tās atgriežot piegādātājam piegādes brīdī vai CITRO darbiniekam izsniegšanas brīdī. CITRO veiks naudas atgriešanu par šīm precēm.

Klientam ir tiesības atteikties no pasūtītās preces 14 dienu laikā, par to ziņojot CITRO Klientu Servisam. Klients var atteikties no pārtikas un nepārtikas precēm, izņemot svaigās pārtikas precēm ar īsu derīguma termiņu. CITRO ir tiesības pieprasīt, ka Klientam, atsakoties no pārtikas un nepārtikas precēm, šīs preces ir jānogādā atpakaļ CITRO veikalā, no kura tika veikta piegāde vai uz kuru norāda Klientu Serviss. Klients sedz visas izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu.

Atgriežot pārtikas preces veikalā, tām ir jābūt orģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros +1 diena. Ja klients nevar nodrošināt šīs prasības, CITRO patur tiesības klientam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm. Atgriežot nepārtikas preces veikalā, tām ir jābūt orģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros +1 diena. Ja klients nevar nodrošināt šīs prasības, CITRO patur tiesības klientam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm. Nepārtikas preces ar garantijas laiku, kurām ir neatbilstoša kvalitāte, var atgriezt noteiktajā garantijas termiņā, pirms tam konsultējoties ar Klientu Servisu.

Ja Klients ir konstatējis pēc pasūtījuma saņemšanas, ka pasūtījumā prece ir bojāta vai/un sliktas kvalitātes, Klients vēršas CITRO Klientu Servisā ar pieteikumu, kuram pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci un Klientu Serviss noorganizēs naudas atgriešanu uz Klienta kontu, no kuras tika veikts pirkums. CITRO patur tiesības Klientam lūgt visu bojāto preci atgriezt Klientu Servisa centrā vai no veikalā, no kura tika veikta piegāde vai izsniegšana.

Atgriešanas forma:  Atteikuma tiesību veidlapa

8. Pasūtījuma atcelšana

Nopietnu apstākļu gadījumā, CITRO var uz laiku vai pilnībā pārtraukt rezekne.citro.lv darbību bez iepriekšējas Klienta informēšanas. šādos gadījumos, CITRO atlīdzinās Klientam summu par nepiegādātajiem pasūtījumiem 10 darba dienu laikā.

rezekne.citro.lv rezervē tiesības ierobežot pirkumus, kuros ir vairumtirdzniecības pazīmes. CITRO ir tiesības atteikties un / vai izpildīt Klientu pasūtījumus, elektroniski informējot Klientu, ja Klients pasūta preces neparasti lielā daudzumā (neatkarīgi no tā, vai produkti ir pasūtīti vienā vai vairākos īslaicīgos pasūtījumos) un / vai ja pasūtījums(-i) satur citas vairumtirdzniecības pazīmes.

9. Klientu serviss

Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi par iepirkšanos rezekne.citro.lv, CITRO iedrošina sazināties ar CITRO Klientu Servisu Latgales iela 18, Rēzekne, LV-4601 laikā no 08:30-17:00 pa telefonu +371 20127051 vai e-pastu: pasutijums@sialekon.lv

10. Nobeiguma noteikumi un strīdu risināšana

Ja CITRO pārkāpj šos Lietošanas noteikumu, CITRO būs atbildīgs tikai par zaudējumiem, kurus Klients ir cieti tieša pieļautā pārkāpuma rezultātā, ciktāl šie zaudējumi ir saprātīgi paredzami abām pusēm.

CITRO var vienpusēji veikt izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos. Ja CITRO veiks izmaiņas Lietošanas noteikumos, CITRO informēs Klientu bez nepamatotas kavēšanās, ievietojot informāciju par izmaiņās rezekne.citro.lv.

Šie Lietošanas noteikumi sagatavoti atbilstoši un tos regulā Latvijas Republikas normatīvie akti un visi strīdi pakļauti Latvijas Republikas tiesām.

Ja jebkurš no Lietošanas noteikumos ietvertajiem nosacījumiem pēc tiesas vai citas kompetentas iestādes ieskatiem ir uzskatāms par neatbilstoši likumam, nepareizu vai nepiemērojamu, tas neietekmē pārējo Lietošanas noteikumu spēkā esamību, kuri ir spēkā un ir piemērojami pilnībā atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Ja Klients uzskata, ka CITRO ir pārkāpis šos Lietošanas noteikumus vai citus attiecināmos normatīvos aktus un tas ir ietekmējis Klienta iespējas izmantot savas tiesības un nav iespējams šādu situāciju atrisināt savstarpējās pārrunās, Klients var vērsties ar iesniegumu nacionālajā patērētāju tiesību aizsardzības iestādē – Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

11. Privātuma politika

Mūsu privātuma politika ir pieejama šeit.